Onze Isover® duurzaamheidsinitiatieven
Onze duurzaamheidsinitiatieven hero banner

Onze Isover® duurzaamheidsinitiatieven

Bij Saint-Gobain zetten we ons in om ervoor te zorgen dat onze initiatieven, onze medewerkers en onze partners samenwerken om een ​​duurzamere en inclusievere wereld op te bouwen.

Vermindering van de CO2-uitstoot: onze zero-koolstofdoelstelling

Klimaatverandering beperken betekent het koolstofarm maken van onze economieën. Het doel is simpel: tegen 2050 mogen we niet meer koolstof uitstoten dan we opnemen.

Saint-Gobain deed deze toezegging in 2019 door de belofte "Business Ambition for 1.5°C" van de UN Global Compact te ondertekenen. Onze CO₂-routekaart omvat de nieuwe verbintenissen van de Groep tot 2030: niet alleen de directe en indirecte uitstoot van koolstofdioxide verminderen, maar ook de uitstoot in de hele waardeketen.

  • 33% reductie in scope 1- en 2-emissies in absolute termen in vergelijking met een basislijn van 2017
  • 16% reductie in scope 3-emissies ten opzichte van 2017

Deze nieuwe doelstellingen voor 2030 zijn gevalideerd door het Science-Based Targets-initiatief (SBTi), dat ze beschouwt als in lijn met ons engagement voor 2050.

Om onze doelstellingen te halen, zullen we tot 2030 een gericht kapitaaluitgaven- en R&D-budget van ongeveer € 100 miljoen per jaar uittrekken.

Er zijn ook twee interne koolstofprijzen ingevoerd (€ 75/ton eq. CO₂ voor investeringen, 150 €/ton voor R&D-projecten) om het gebruik van koolstofarme technologieën aan te moedigen.33% reductie in scope 1- en 2-emissies in absolute termen in vergelijking met een basislijn van 2017.

Onze transitie naar een circulaire economie

De circulaire economie is een veerkrachtig groeimodel dat is aangepast aan veranderingen in beschikbare hulpbronnen. Een succesvolle overgang naar de circulaire economie zal het mogelijk maken om op de lange termijn oplossingen en diensten te blijven aanbieden die rekening houden met de verwachtingen op het gebied van milieu, arbeid en de maatschappij en die een evenwicht vinden tussen welzijn, duurzaamheid en prestaties voor belanghebbenden.

Onze strategie om de circulaire economie te ontwikkelen heeft de volgende aandachtsgebieden:

  • Producten en oplossingen ontwikkelen om de intensiteit van nieuwe grondstoffen te verminderen en een grotere integratie van gerecycleerde of hernieuwbare materialen te bevorderen, hun levensduur te verlengen en hun recycling of hergebruik te vergemakkelijken om de hulpbronnenintensiteit van de oplossingen te verminderen;
  • Nieuwe productieprocessen ontwikkelen;
  • Samenwerken met belanghebbenden om nieuwe bedrijfsmodellen en waardeketens te ontwikkelen.

Product stewardship: toenemende transparantie

Saint-Gobain is al vele jaren betrokken bij de bevordering van levenscyclusanalyses (LCA) om de milieueffecten van zijn producten beter te begrijpen en te beheersen. Deze analyses zijn nuttig om innovatie te sturen, klanten beter te informeren en in te spelen op een groeiende marktvraag naar meer transparantie.

Saint-Gobain zet zich in om ervoor te zorgen dat tegen 2030 100% van de omzet van de Groep wordt gegenereerd met producten die vallen onder geverifieerde LCA's (Life Cycle Analyses) of EPD's (Environmental Product Declarations), met uitzondering van distributieactiviteiten.

Met meer dan 1.800 geverifieerde EPD's gepubliceerd in meer dan 35 landen, is de Groep 's werelds grootste leverancier van geverifieerde EPD's - in volume - in de bouwsector.

Verbetering van het waterbeheer

Het waterbeleid van Saint-Gobain bevestigt onze wens om de impact van de activiteiten van de Groep op de watervoorraden zoveel mogelijk te beperken, of het nu gaat om wateropname of -afvoer.

De langetermijndoelstelling is om zo min mogelijk water te onttrekken en te streven naar "zero discharge" van industrieel water in vloeibare vorm, zonder nieuwe effecten te genereren voor andere natuurlijke omgevingen en/of andere belanghebbenden. Daartoe stelt Saint-Gobain alles in het werk om:

  • Het verminderen van wateronttrekkingen aan de natuurlijke omgeving en het optimaliseren van processen om het waterverbruik te minimaliseren;
  • Waar mogelijk “proces”water hergebruiken;
  • Ter plekke of elders recyclen met passende behandelingen;
  • De waterkwaliteit niet aantasten door lozingen in de natuurlijke omgeving te verminderen en te beheersen en accidentele verontreiniging te voorkomen;
  • Niet concurreren met de lokale bevolking voor toegang tot drinkwater.