Hero Image
Sustainability image
4 minutes min

Milieuvriendelijke en gezonde isolatie

Een belangrijk onderdeel van duurzaamheid gaat over de invloed van een materiaal of producent op het milieu. Elke productie, elk materiaal of elk gebouw heeft een impact op het milieu. Het meest duurzame huis, is het huis dat niet gebouwd moet worden…

Mileuvriendelijke en gezonde isolatie

Een belangrijk onderdeel van duurzaamheid gaat over de invloed van een materiaal of producent op het milieu. Elke productie, elk materiaal of elk gebouw heeft een impact op het milieu. Het meest duurzame huis, is het huis dat niet gebouwd moet worden…

Omdat er echter wel huizen en kantoren moeten gebouwd worden, kies je als bouwheer best voor een materiaal waarvan de impact zo klein mogelijk is en het resultaat zo groot mogelijk. Het lijkt misschien wat contradictorisch, maar glaswol die beter isoleert en je dus helpt om meer energie te besparen, bevat vaak net iets meer materie waardoor de milieu-impact net iets groter is. Dit beetje extra weegt echter niet op tegen het veel meer energie besparen.

Maar als je gaat kiezen, kies je best voor milieuvriendelijke materialen en producenten. Wat verstaan we onder milieuvriendelijk: het beperken van het negatief effect van je productie op het milieu, en anderzijds het verbeteren van het positief effect van het gebruik van je materiaal op het milieu en de toekomst van onze planeet.

Bewuster omgaan met energie

We moeten bewuster omgaan met onze energie en de manier waarop we deze opwekken. Isover® streeft ernaar zijn energiegebruik te rationaliseren door het productieproces te optimaliseren, waar mogelijk groene stroom te gebruiken en aan warmteterugwinning te doen en het transport te optimaliseren. Enkele cijfers: de laatste jaren is het energieverbruik van de productie met 20% gedaald en bij het gebruik van de isolatie in een woning gedurende 50 jaar wordt de energie om glaswol te produceren maar liefst 225 keer teruggewonnen.

Glaswol - de duurzame oplossing

Bovendien streeft Isover® ernaar om recyclage niet enkel in theorie, maar ook echt in praktijk toe te passen. Door (sloop-)afval van glaswol via een systeem van recyclagezakken terug naar de fabriek te voeren, maken we recyclage ook in praktijk haalbaar. Zo wordt de oude glaswol de grondstof voor de nieuwe. Echt van wieg tot wieg, blijvend herbruikbaar, zoals bedoeld in Cradle to Cradle (Braungart, M., McDonough, W. (2007). Cradle to Cradle, Afval = Voedsel. Search Knowledge Scriptum).

Om op een objectieve manier de impact van een product op het milieu te bepalen, maakt men gebruik van een Levenscyclusanalyse (LCA). Hierbij worden alle effecten van de verschillende fases in een ‘levensloop’ van een product (grondstoffen, productie, transport, gebruik, recyclage) verzameld. De resultaten van zo een LCA worden samengevat in een Environmental Product Declaration.

In een Environmental Product Declaration of EPD wordt in een aantal impactcategoriën de milieu-impact van een product uitgedrukt in getallen. Het is niet de bedoeling om hiermee producten onderling te gaan vergelijken, maar het maakt het mogelijk om op gebouwniveau de milieu-impact van dat gebouw te gaan berekenen. Ook Isover® beschikt voor al zijn bouwproducten over zo een EPD (rechts downloaden). Voor meer info over deze impactcategoriën klikt u hier.

Sinds augustus 2014 zijn al deze EPD's door een externe onafhankelijke derde partij, AIB Vinçotte, geverifieerd. Het Verification Report kan u hier terugvinden. Hiermee is Isover® de eerste op de Belgische bouwmarkt die voor elk product beschikt over een 'verified EPD'.

Glaswol respecteert je gezondheid

Glaswol bestaat voor meer dan 95% uit glas in vervezelde toestand. Doordat het nieuwe G3-bindmiddel van zo'n hoge kwaliteit is, vormt dit niet alleen nog slechts luttele procenten van de uiteindelijke glaswol, maar hierdoor voldoen alle Isover® glaswolproducten voor de bouw aan de meest veeleisende emissielimieten van VOC's (vluchtige organische componenten). Isover® haalde dan ook het prestigieuze en strenge Eurofins Indoor Air Comfort Gold label. Op die manier draagt het gebruik van Isover® G3 glaswol bij aan een gezond binnenklimaat. We kunnen gerust stellen dat hiermee door een erkende objectieve instantie aangetoond is dat Isover® G3 glaswol beter is voor uw gezondheid, zowel bij het verwerken en plaatsen, als om in te wonen.

Reeds sinds 2001 is door het IARC (het Internationaal Agentschap voor KankerOnderzoek) vastgesteld dat er geen aanwijzingen zijn dat glaswolvezels kanker veroorzaken. En volgens de Europese Richtlijn 97/69/EG vallen de glaswolproducten onder dezelfde categorie als thee en dus geheel onschuldig. Dit wordt onder andere gewaarborgd door de EUCEB-certificatie. Glaswolvezels kunnen tijdens het plaatsen eens kriebelen in de keel (een mondmaskertje wordt dan ook aangeraden) maar deze zijn volkomen onschadelijk en lossen in de longen op zoals suiker in water.