1 minute min

Is het noodzakelijk om een luchtruimte voor ventilatie tussen de isolatie en het onderdak te creëren?

Ventilatie en isolatie zijn 2 afzonderlijke zaken. Ventilatie moet plaatsvinden via ventilatieopeningen zoals dakramen en niet doorheen de dakconstructie. Een volledige vulling met isolatie tot tegen het onderdak is een vereiste, evenals het volledig luchtdicht maken van het dak. Hierdoor is er geen luchtcirculatie meer mogelijk en werkt de isolatie optimaal. Overigens zorgt de lucht, die onder de dakpannen circuleert, in winterse omstandigheden voor problemen. Deze buitenlucht is namelijk vochtig en draagt dus niet bij tot een betere droging van de pannen. Integendeel zelfs! In die gevallen zorgt die vochtige lucht er nl. voor dat er vocht wordt aangevoerd, met alle gevolgen van dien.