Hero Image
Isover akoestiek
4 minutes min

Isolatie en akoestiek

Akoestische isolatie met Isover® functioneert volgens het massa-veer-massa principe, gebaseerd op akoestische ontkoppeling. Geluidshinder wordt zo bestreden aan de hand van een lichte constructie, die zowel akoestisch als thermisch isoleert.

De massawet

De massawet stelt dat de geluidsisolatie van een enkelvoudige massieve wand kan worden verbeterd door er massa aan toe te voegen. Hoe zwaarder een wand is, hoe hoger zijn soortelijk gewicht (gewicht per volume-eenheid), en hoe moeilijker het is om hem aan het trillen te brengen. Dit gaat enkel op bij massieve constructies, b.v. betonwanden en metselwerk.

Principe akoestiek

 

Massa-veer-massa principe

Deze methode kan overal worden toegepast en steunt op de akoestische ontkoppeling van twee massa’s door middel van een flexibel isolatiemateriaal dat optreedt als een veer. De veer tussen de beide massa’s vangt de trillingen op en doet dienst als schokdemper. Het geluid brengt de eerste massa aan het trillen, in de veer worden de trillingen gedempt, en vervolgens wordt het geluid sterk verzwakt doorgegeven aan de tweede massa. Cruciaal is dat beide massa’s niet met elkaar zijn verbonden door stijve koppelingen. Elk star contact is taboe. Vanwege de open en poreuze vezelstructuur is glaswol een ideale partner in de strijd tegen het geluid. De grote soepelheid en lange vezels zorgen ervoor dat glaswol niet breekbaar en makkelijk aan te brengen is. Bovendien is niet de densiteit, maar de dikte van de glaswol van belang. Hoe dikker, hoe beter zijn akoestische prestaties. Ook heel belangrijk is dat de glaswolplaten heel goed op elkaar aansluiten.

Akoestische isolatie of absorptie?

Beide concepten worden wel vaker door elkaar gehaald:

Akoestiek principe

Geluidsisolatie betekent het tegenhouden van geluid tussen twee ruimten onderling. Hiertoe dienen de scheidende constructies optimaal akoestisch geïsoleerd te worden.

Geluidabsorptie daarentegen heeft enkel maar met één binnenruimte te maken. Hoe meer zachte, dempende elementen in de ruimte aanwezig zijn, hoe beter de absorptie en hoe minder nagalm.
 

Luchtgeluid versus contactgeluid

Bij luchtgeluid wordt de lucht rechtstreeks aan het trillen gebracht. Pratende mensen, een radio, en het geluid van auto’s en blaffende honden bijvoorbeeld veroorzaken luchtgeluid. De trillingen van de lucht slaan tegen gebouwdelen en brengen ook deze aan het trillen. Daarna plant het geluid zich voort naar een aanpalende ruimte, van binnen naar buiten of van buiten naar binnenin de woning. 

Contactgeluid ontstaat wanneer bepaalde constructiedelen van een gebouw in trilling worden gebracht. Denk aan het geluid van stoelpoten die over de vloer schuren, het heen en weer geloop van de bovenbuur, het dichtslaan van deuren, of het schuiven met meubilair. De trillingen planten zich via de vloer, de wand of het plafond voort naar de rest van het gebouw.

Isolatie appartementsgebouw

Akoestiek in appartementsgebouw

In een appartement wonen is ontzettend gezellig … tot je bovenburen lawaai beginnen te maken. Wij geven je een geschikte isolatieoplossing voor geluidsoverlast! 

We wonen steeds kleiner en dichter op elkaar. Vooral in steden moeten we vaak aan ruimte inboeten om te kunnen meegenieten van de gezellige drukte. Dat vormt allemaal niet zo’n probleem – hoeveel ruimte heeft een mens überhaupt nodig? – tot je bovenburen lawaai beginnen te maken … ISOVER to the rescue! 

 

Bovenburenlawaai 

Wie in een appartement woont dat vrij oud of niet goed geïsoleerd is, kan weleens last krijgen van bovenburenlawaai. Of het nu gaat om contactgeluid (van een rondtrippelende hond tot een vrouw die ’s ochtends haar hakken nét iets te vroeg aandoet) of om luchtgeluid (die karaoke klinkt erg leuk, maar jij wil gewoon slapen): geluidsoverlast is irritant en zelfs schadelijk voor de gezondheid. Denk aan je wooncomfort en grijp dus op tijd in door je plafond akoestisch te isoleren. 

 

Hoe isoleer het plafond tussen twee verdiepingen akoestisch? 

Aangezien je niet van je bovenburen kunt eisen om hun vloer te isoleren (zij ondervinden waarschijnlijk geen hinder van jou), moet jij dan maar je plafond isoleren om geluidsoverlast tegen te gaan. Daarbij ga je iets anders te werk dan wanneer je je dak of plafond thermisch isoleert. In plaats van het isolatiemateriaal rechtstreeks tegen het plafond te plaatsen, moet je een vals plafond creëren. Dat wil zeggen dat de ophangstructuur ontkoppeld wordt van het plafond. Daarvoor raden we het PlaGyp-systeem van Gyproc aan, in combinatie met Isoconfort 32 of 35-isolatie. Die isolatielaag ligt dan bovenop het verlaagd plafond. 

 

Aandachtspunten bij de plaatsing van een vals plafond 

Voor een efficiënte akoestische isolatie via een vals plafond, moet je de constructie erg nauwkeurig plaatsen met veel aandacht voor een maximale ontkoppeling. Let er bijvoorbeeld op dat je: 

  • de draagstructuur vastmaakt aan de zijwanden of aan het plafond zelf met speciale akoestische ophanghaken (zo vermijd je een akoestische brug met de bestaande vloer) 

  • genoeg glaswol gebruikt: hoe dikker de akoestische isolatie, hoe beter het resultaat 

  • het plafond niet perforeert met inbouwspots of andere doorboringen