Absoluut niet, daarover kunnen we kort en duidelijk zijn.
Glaswol is:
  • Veilig in toepassing en gebruik
  • Niet kankerverwekkend en geen risico voor de gezondheid volgens de Richtlijn 97/69/EC van de Europese Commissie: glaswol valt hiervoor onder dezelfde categorie als o.a. thee.
  • Vrij van drijfgassen en insecticiden
  • Chemisch neutraalvrij van vlamvertragende en grondwater-verontreinigende chemische additieven
Back to FAQ list