1 minute min

Wat betekenen de begrippen λD, RD en U?

De λD

= gedeclareerde lambda-waarde (W/m.K) van een materiaal, is de warmtegeleidingscoëfficiënt. = de warmtehoeveelheid die een materiaal doorkruist om 1° (K of C) temperatuurverschil te verkrijgen tussen twee zijden, gescheiden door 1 m dikte.

Hoe lager de λD, hoe hoger het isolatievermogen van een materiaal.
 

De RD

= thermische weerstand (m².K/W) van een materiaal in functie van de dikte en de lambda-waarde van dit materiaal. = bepaalt het vermogen van een homogeen materiaal om het doorlaten van warmte tegen te gaan.

Hoe hoger de RD, hoe hoger het isolatievermogen van een materiaal.
 

De U

= warmte-overgangscoëfficiënt van een wand (W/m².K). = hoeveelheid warmte die door een wand kan dringen, per tijdseenheid, per oppervlakte-eenheid en per gemeten temperatuurverschil tussen het klimaat aan elke kant vaneen wand.

Hoe lager de U-waarde, hoe hoger het isolatievermogen van een wand.