2 minutes min

Moet ik akoestische isolatie apart aanbrengen, afgezien van thermische isolatie?

Wie zijn isolatie op een oordeelkundige manier kiest, kan beide combineren. Met ISOVER glaswol sla je twee vliegen in 1 klap. Dankzij de open vezelstructuur kan hinderlijk geluid gedempt worden in de wol en bovendien zorgt de stilstaande lucht tussen de vezeltjes voor de thermische isolatie.
 

Een hellend dak is een massa-veer-massasysteem. De eerste massa wordt gevormd door de pannen en het onderdak. De tweede massa bestaat uit de binnenafwerking met gipskartonplaten. Daartussen bevindt zich de dakisolatie, die als veer optreedt. Om het geluid efficiënt te dempen, is het aangewezen de binnenafwerking trillingvrij te bevestigen. De isolatie moet ook soepel zijn, zodat deze het geluid kan dempen. Harde isolatie (schuimplaten) werkt NIET als ‘veer’ en geeft de trillingen door. Wil men een zo hoog mogelijk akoestisch comfort, dan heeft men er alle belang bij een zo dik mogelijke laag glaswol te plaatsen; de densiteit speelt hierin geen rol ! Het vervangen van een 10cm dikke schuimisolatie door een even dikke laag minerale wol, levert een winst op van 10 dB. In de praktijk betekent dit een halvering van het geluid.