Sol de grenier circulable
Een niet bewoonde zolder meeverwarmen leidt enkel tot energieverspilling. Indien je de zolderruimte niet als woonruimte wil benutten, kan je ervoor kiezen om enkel de vloer te isoleren. Wens je de zolder te gebruiken als stockageruimte? Breng dan eerst kepers aan op de vloer, die de beloopbare afwerkingslaag zullen dragen. Indien de zolder helemaal niet meer wordt betreden kunnen de panelen rechtsstreeks aangebracht worden op de zoldervloer.

Deze oplossingen zijn brandveilig en zowel thermisch als akoestisch isolerend.