Toiture à pannes
Een gordingendak heeft naast verticale balken (kepers) ook zware horizontale balken (gordingen) die de dakstructuur extra versteviging bieden. ISOVER stelt u hiervoor het Perfect Dak-systeem voor dat een dubbele isolatielaag mogelijk maakt.