​Vlaming renoveert beter maar vraagt minder BENOvatiepremies aan

08/10/2018
 • News
Vlaamse Benovatie
De Vlaming heeft duidelijk oren naar energiezuinig bouwen. Het energieprestatieniveau dat vandaag op de nieuwbouwmarkt wordt gehaald, overtreft zelfs de verwachtingen. Ook energiezuinig renoveren – BENOveren dus, met de B van beter – zit in de lift, zo maakten Luc Peeters van het Vlaams Energieagentschap (VEA) en minister Bart Tommelein zopas tijdens de openingspersconferentie van de bisbeurs bekend. Gelukkig maar, want van de 3 miljoen wooneenheden hebben er nog altijd 30% een label F, wat staat voor bijzonder energieonvriendelijk. Merkwaardig genoeg vragen de Vlamingen voor het energiezuinig renoveren van hun woning steeds minder individuele premies aan. Nochtans kan wie zijn bestaande woning volledig energetisch wil renoveren – bovenop de fiscale maatregelen en woonpremies – tot maar liefst 10.000 euro aan energiepremies krijgen. Daarom zet Vlaanderen voortaan nog duidelijker in op de promotie van de vele individuele BENOvatiepremies.
 

Iedereen BEN? De Vlaamse nieuwbouwer is er bijna!

Sinds 2006 bestaat de EPB-regelgeving die de energie-eisen voor nieuwbouwwoningen en vergunde renovaties vastlegt. Hoewel de wettelijke eisen voor nieuwbouw – uitgedrukt in E-peil – stelselmatig verstrengd worden, blijkt het gemiddelde E-peil van opgeleverde woningen beter te zijn dan de E-peileisen waartoe deze woningen verplicht waren.  

Veel van de Vlaamse nieuwbouwwoningen voldoen zelfs nu al aan de BEN-norm (wat staat voor Bijna-EnergieNeutrale nieuwbouw), hoewel die norm pas voor bouwaanvragen vanaf 2021 wettelijk verplicht zal zijn. Voor bouwaanvragen van 2015 haalt van de reeds ingediende EPB-aangiftes 36% een E-peil van 30 of lager (E30 is een van de kernvoorwaarden om van een BEN-woning te kunnen spreken), voor bouwaanvragen van 2016 is dat 52% en voor bouwaanvragen van 2017 maar liefst 66%.
 
Gemiddeld e-peil per aanvraagjaar

Renovatiepact2050

Terwijl voor nieuwbouw een E-peil van 30 of lager verplicht is vanaf 2021, wordt voor de renovatie van het bestaande Vlaamse woningbestand gemikt op 2050 en op een E-peil van 60 of lager.  Daartoe moet worden ‘geBENOveerd’: diepgaander en kwalitatiever dan anno 2018 wettelijk is vereist. Ook moet de renovatiegraad worden versneld. Voor alle duidelijkheid: BENOveren is dus geen synoniem voor renoveren tot BEN (die term blijft voorbehouden aan nieuwbouw), maar wel voor ‘renoveren met de B van beter’: goed gepland, met de verschillende BENOvatiestappen in de meest logische volgorde, en goed geadviseerd.

97% van de woningen voldoet niet aan de langetermijndoelstelling die in het kader van het Renovatiepact is vastgelegd. Als dit in labels wordt uitgedrukt, dan heeft 30% van de bestaande huizen een label F, slechts 3% een A-label. Woningen met label A voldoen aan de langetermijndoelstelling. Appartementen scoren algemeen iets beter dan woningen.
 
EPC bestaand woningenbestand

BENOveren begint nu

Om te komen tot meer BENOvaties, zet Vlaanderen in op sensibilisering, advisering en stimulering. Met als stok achter de deur: verplichting.
Op het vlak van sensibilisering lanceert de Vlaamse overheid eind dit jaar de woningpas, die de gekende informatie over de energieprestatie van een woning gemakkelijker zal ontsluiten en ook BENOvatietips zal geven.

Het vernieuwde EPC zal vanaf 1 januari 2019 meer advies geven over de werken die moeten worden uitgevoerd, inclusief een indicatieve kostenraming. Het zal ook een prestatielabel kleven op het gebouw, van F (slecht) tot A+ (uitstekend).
Het stimuleren  gebeurt door het geven van BENOvatiepremies, zowel voor individuele energiebesparende investeringen als voor gecombineerde investeringen (via de totaalrenovatiebonussen), alsook de renovatiepremie en de aanpassingspremie (via Wonen-Vlaanderen). Via de burenpremie worden collectieve renovatieprojecten ondersteund die worden opgevolgd door een BENOvatiecoach.

Ook fiscaal zijn er heel wat voordelen te rapen: een korting op de onroerende voorheffing, verlaagde registratierechten, een teruggave van een deel van de schenkbelasting bij renovatiewerken van minstens 10.000 euro, en de 6% btw op herbouw in de 13 Vlaamse centrumsteden. Onlangs kondigde de Vlaamse Regering ook de invoering van een tijdelijke sloop- en heropbouwpremie aan.

Enkele positieve signalen zijn al merkbaar:
 • Het aantal ingrijpende energetische renovaties is aan een opmars bezig (650 tot 20/9/2018 t.o.v. 4 in 2015).
 • Het aantal toegekende totaalrenovatiebonussen evolueert positief (voor bijvoorbeeld 3 maatregelen: 1.463 t.e.m. sept. 2018 t.o.v. 402 in heel 2017).
 • Het aantal herbouw-na-sloopdossiers neemt toe (3.666 aangiftes in 2017 t.o.v. 2.193 in 2013).
 • Het aantal bijkomend geplaatste PV-panelen blijft stijgen (42.681 in 2017 t.o.v. 4.558 in 2013).
 • De Vlaamse energielening kent in 2018 een sterke toename.
 • De aannemers verwachten voor het jaar 2018 minstens evenveel of meer renovatiewerken dan in 2017.

 
BENOvatiepremies blijven liggen

En toch is er een duidelijke daling van het aantal uitbetaalde individuele energiepremies. Enkel de premies voor isolatie van buitenmuren aan de buitenzijde handhaven zich. Nochtans kan wie zijn bestaande woning nog volledig energetisch moet aanpakken (dak, muur, vloer, beglazing, verwarming en sanitair warm water) tot 10.000 euro aan energiepremies krijgen. Dit naast de fiscale maatregelen en woonpremies.

Waarom de Vlaming de BENOvatiepremies niet aanvraagt, is tot nu toe niet onderzocht. Er is wel onderzoek gebeurd naar de redenen waarom de Vlaming niet wil investeren in energiebesparende maatregelen: het is een huurwoning, ik ben te oud, ik heb al voldoende gedaan,… maar vooral: ‘geen prioriteit, geen interesse, geen tijd’. Financiële redenen worden pas daarna aangehaald. In een nieuwe REG-enquête (voorjaar 2019) en een onderzoeksproject van Steunpunt Wonen zullen de drempels voor woningrenovatie diepgaander worden onderzocht.
Aanvragen BEN renovatiepremies

 Quotes minister Tommelein

 "De cijfers tonen aan dat de Vlaming steeds grondiger renoveert. Mede dankzij de instrumenten van de Vlaamse overheid, zoals de fiscale voordelen voor een ingrijpende energetische renovatie en de totaalrenovatiebonus, worden woningen in één klap veel energie-efficiënter", aldus Tommelein.
 "Mensen pakken op korte termijn het energieluik van het hele huis aan, en denken bij het woord renoveren niet enkel meer aan hun keuken of badkamer. Dat is goed nieuws voor ons klimaat, maar zeker ook voor de portemonnee van de mensen. De goedkoopste én groenste kilowattuur blijft de kilowattuur die je niet verbruikt."

  "We zullen de Vlaming met gerichte campagnes blijven overtuigen om te BENOveren en de individuele BENOvatiepremies aan te vragen. Ook de woningpas en het vernieuwde EPC+ vanaf 2019, met concrete aanbevelingen over hoe je je huis energiezuiniger maakt en waarbij je woning een label krijgt van A tot F, zullen eigenaars extra stimuleren."

 Meer info?

 Download de brochure ‘BENOveren: wat, waarom en hoe?’, zoek de BENOvatievoorlopers op, of ga na op welke BENOvatiepremies je een beroep kan doen via www.energiesparen.be/ikBENOveer.
 Wat BENOveren betekent in de praktijk, kom je te weten op www.mijnBENOvatie.be. Deze website gidst je in 5 stappen doorheen het ideale BENOvatieparcours: eerst het dak, dan de buitenmuren, het glas, de ramen en de deuren, vervolgens de vloer en ten slotte de zogenaamde ‘technieken’: verwarming en sanitair warm water, ventilatie, elektriciteit en verlichting. Bij elk van die 5 BENOvatiestappen vind je op www.mijnBENOvatie.be bruikbare informatie, concrete oplossingen, een overzicht van alle BENOvatiepremies en financieringsadvies.
 BENOvatie-inspiratie nodig? Vraag het gratis magazine BENO aan via www.BENOmagazine.be. Of laat je inspireren door projecten van BENOveerders op www.BENOvatieprojecten.be (een initiatief van de Vlaamse Confederatie Bouw) of op www.mijnBENOvatie.be > BENOvaties in beeld.
 Zoek je een aannemer/vakman voor je BENOvatie? Die vind je op de website van Bouwunie www.vinduwaannemer.be en op die van de Confederatie Bouw www.buildyourhome.be.
Op zoek naar een architect voor je BENOvatie? Consulteer de website van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad www.architect.be. Een architect die gespecialiseerd is in BENOveren vind je via www.renovatieadvies.be.
Op de website van netbeheerder Eandis (www.eandis.be) of Infrax (www.infrax.be) staat alle informatie om je BENOvatiepremie aan te vragen (dat kan per post en online). Je kan je er tevens inschrijven voor een collectief BENOvatieproject met gratis begeleiding door een BENOvatiecoach.

 

​Iedereen BEN? De Vlaamse bouwer is er bijna!

08/10/2018
 • News
Iedereen BEN - Annick Hulsman, Tommelein
De Vlaamse bouwer wordt steeds energiebewuster, zo blijkt uit de nieuwbouwcijfers die het Vlaams Energieagentschap zopas bekendmaakte tijdens de opening van de bouwbeurs bis. In 2017 voldeed maar liefst 66% van de opgeleverde nieuwe woningen reeds aan de BEN-norm, terwijl Bijna-EnergieNeutraal pas vanaf 2021 wettelijk verplicht zal zijn. Om ook de overige 34%  kandidaat-bouwers over de streep te trekken, is er de website www.iedereenBEN.be. Die legt niet alleen uit hoe nu al BEN-bouwen vlot haalbaar is, maar eveneens hoe je het betaalbaar houdt.

Sinds 2006 bestaat de EPB-regelgeving die de energie-eisen voor nieuwbouwwoningen en vergunde renovaties vastlegt. Hoewel die wettelijke eisen – uitgedrukt in E-peil – stelselmatig verstrengd worden, blijkt het gemiddelde E-peil van opgeleverde woningen beter te zijn dan de E-peileisen van dat jaar.  

Veel van de Vlaamse nieuwbouwwoningen voldoen zelfs nu al aan de BEN-norm (wat staat voor Bijna-EnergieNeutrale nieuwbouw), hoewel die norm pas vanaf 2021 wettelijk verplicht zal zijn.  Voor bouwaanvragen van 2015 haalde 36% een E-peil van 30 of lager (E30 is een van de kernvoorwaarden om van een BEN-woning te kunnen spreken), in 2016 was dat 52% en in 2017 maar liefst 66%.
E-peil eisen
 
6 voorwaarden voor BEN

 In Vlaanderen wordt een nieuwe woning of een nieuw appartement als BEN bestempeld als aan 6 voorwaarden wordt voldaan:
 het E-peil is lager of gelijk aan E30,
 1. het S-peil is lager of gelijk aan S31,
 2. elk van de constructiedelen voldoet aan een specifieke Umax-eis,
 3. de oververhittingsindicator is kleiner dan 6.500 Kh,
 4. de woning beschikt over ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010,
 5. de energie komt grotendeels van een systeem voor hernieuwbare energie dat beantwoordt aan welbepaalde kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden.
 
BEN-bouwen is haalbaar en betaalbaar

De 6 voorwaarden waaraan een BEN-woning moet voldoen, klinken allicht heel theoretisch in de oren. Om op een overzichtelijke manier duidelijk te maken wat BEN-bouwen betekent in de praktijk, en om aan te tonen dat er nu al tal van bouwoplossingen bestaan die BEN-bouwen haalbaar en betaalbaar maken, sloegen diverse marktleiders uit de Vlaamse verbouwsector reeds in 2014 de handen ineen voor de realisatie van de website www.IedereenBEN.be. Met bijna 50.000 Vlaamse bezoekers per jaar - dat zijn meer bezoekers dan er in Vlaanderen bouwaanvragen zijn -  is www.IedereenBEN.be inmiddels uitgegroeid tot de meest bezochte site over BEN-bouwen.

Op www.iedereenBEN.be loodst coach BEN kandidaat-bouwers doorheen de 5 stappen die moeten worden genomen om een woning BEN te maken. Van 'dak en vloer', over 'buitenmuren', 'glas, ramen en deuren' en 'ventilatie' tot 'verwarming en hernieuwbare energie'. Bij elk van die stappen wordt op een overzichtelijke manier informatie gegeven over de wettelijke vereisten, mogelijke oplossingen, verdelers, financieringstips…
Daarnaast vind je op www.IedereenBEN.be een luik met voorbeelden van BEN-realisaties. Via de navigatiebalk bovenaan krijg je ook tips om BEN-bouwen betaalbaar te maken, zoals: bouw compact en eenvoudig, faseer de werken, zoek goedkopere alternatieven voor de inrichting en de afwerking, steek zelf de handen uit de mouwen, en bovenal: kies voor de ruwbouw en de technieken het 'economisch optimum' - de oplossing met de beste kosten-batenverhouding.
Iedereen BEN
 
Schrijf je in voor de BEN-challenge

 Wil ook jij de uitdaging aangaan om al vandaag een nieuwe woning te bouwen die beantwoordt aan de normen van morgen? Dan helpt coach BEN je niet alleen via de website www.IedereenBEN.be op weg met heel wat info en nuttige tips & tricks, maar ook via wekelijkse nieuwsbrieven: de BEN-challenge.

 Inschrijven voor de BEN-challenge kan via www.IedereenBEN.be > rechternavigatiebalk ‘Schrijf je in voor de BEN-challenge’.
 
 
Wordt hij ook BEN?

 

Ecologisch verantwoord isoleren met ISOVER

08/08/2018
ecologisch isoleren isover
Ecologisch bouwen is meer dan ooit een prioriteit. We sommen op waarom isoleren met ISOVER gelijk staat aan ecologisch verantwoord isoleren.
Ecologisch bouwen is meer dan ooit een prioriteit. We doen maar al te graag de moeite om producenten te vergelijken om de beste keuze voor onze portemonnee en het milieu te maken. Ook je isolatie mag je gerust aan een kritisch onderzoek onderwerpen. We sommen alvast op waarom isoleren met ISOVER gelijk staat aan ecologisch verantwoord isoleren.

Life Cycle Analysis: van oorsprong tot sloopfase

De beste manier om producten objectief te beoordelen op vlak van duurzaamheid, is met een Life Cycle Analysis (LCA). Een LCA beschrijft de milieuprestatie van een product van de oorsprong tot de sloopfase en geeft dus een compleet beeld van de ecologische voetafdruk. ISOVER voert daarom op de meeste productlocaties LCA’s uit volgens de ISO 14040-normen en, als ze bestaan, volgens de nationale normen die overeenkomen met de internationale ISO-standaard.

Ecologisch isoleren begint bij recycleren

ISOVER-glaswol bestaat voor het grootste deel uit gerecycleerd afvalglas en voor de rest uit natuurlijke grondstoffen, zoals zand en kalk. Daardoor is glaswol herbruikbaar en volledig recycleerbaar, en daar maken we dan ook werk van. We voeren (snij)afval van glaswol via een systeem van recyclagezakken terug naar de fabriek, zodat de oude glaswol de grondstof wordt voor de nieuwe.

Het energieverbruik van ISOVER

Ten slotte streeft ISOVER ernaar zijn energieverbruik te beperken door het productieproces efficiënter te maken, waar mogelijk groene stroom te gebruiken en aan warmteterugwinning te doen. Maar ook door bijvoorbeeld het transport te optimaliseren, houden we ons energieverbruik binnen de perken. Onze inspanningen werpen wel degelijk vruchten af:
 • De laatste jaren is het energieverbruik van onze productie met 20% gedaald.
 • Door ISOVER-isolatie gedurende 50 jaar in een woning te gebruiken, wordt de energie om glaswol te produceren maar liefst 225 keer teruggewonnen.

Meer weten over duurzaam isoleren? Onze experts helpen je graag verder.

Nieuw sinds 1 juni: verlaagde registratierechten belonen kopers met grondige BENOvatieambities

04/06/2018
 • Persbericht
Nieuw sinds 1 juni: verlaagde registratierechten belonen kopers met grondige BENOvatieambities
Koop je een bestaande woning waar nog renovatiewerk aan is? Dan betaalt de Vlaamse overheid je voortaan 1% van de aankoopprijs terug als je investeert in het zeer energiezuinig maken van die woning. Sinds 1 juni 2018 zijn de registratierechten voor wie een bestaande woning koopt als enige gezinswoning en die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert namelijk gedaald van 7% naar 6%. Concreet: stel dat je een woning koopt voor 300.000 euro, dan krijg je 3.000 euro korting of – anders bekeken – 3.000 euro extra BENOvatiebudget. En dat bovenop alle andere premies waar je als BENOveerder recht op hebt…
Sinds het Renovatiepact2050 stelt de Vlaamse overheid alles in het werk om de Vlaamse kandidaat-verbouwer aan te sporen om te BENOveren (‘Beter rENOveren’) in plaats van gewoon te renoveren. Dit wel zeggen: grondiger, goed gepland en met hogere energetische ambities.
 
BENOveren is een verstandige investering, zo klinkt het. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor jou en je gezin. Het is een investering in meer comfort, een lagere energiefactuur en een meerwaarde van je woning. Maar het blijft natuurlijk een investering. Vandaar dat de Vlaamse overheid bijspringt om die BENOvatieambities haalbaar te maken. Zo kwamen er vorig jaar, bovenop de al bestaande premies en subsidies voor energiebesparende investeringen, twee extra initiatieven om je BENOvatie betaalbaarder te maken: de totaalrenovatiebonus of ‘BENO-pass’ en de burenpremie of BENOvatiecoach. Sinds 1 juni 2018 komt daar met de verlaagde registratierechten bij aankoop van een woning die je ingrijpend gaat renoveren (IER), nog een extra financiële stimulans bovenop.
 
Premies per BENOvatiestap
 
Wie BENOveert, hoeft niet het hele huis van A tot Z onder handen te nemen. Zolang je maar weet wat prioritair is en wat eventueel kan worden uitgesteld. Een chronologie die vaak wordt gevolgd - al is ieder BENOvatietraject anders en raadt de overheid aan om aan de start van je BENOvatietraject een ‘masterplan’ of ‘renovatieadvies’ te laten opstellen door een architect, een algemene aannemer of een andere bouwdeskundige - , is eerst het dak, daarna de buitenmuren en het schrijnwerk, en vervolgens de vloer en de zogenaamde ‘technieken’: verwarming en sanitair warm water, ventilatie, verlichting en elektriciteit.
 
Wie een van deze werken laat uitvoeren, heeft al sinds jaar en dag recht op premies via de netbeheerder (Eandis of Infrax). Behalve voor dak-, vloer- en (spouw)muurisolatie en beglazing zijn er ook premies voor zonneboilers en warmtepompen. Ga zeker ook na of je ook in aanmerking komt voor de renovatiepremie van de Vlaamse overheid, onder andere voor de vervanging van ramen of de plaatsing van een condensatieketel.
 
Wie samen met 9 andere eigenaars eenzelfde BENOvatiemaatregel neemt, heeft sinds vorig jaar ook recht op de zogenaamde burenpremie. Hiermee kun je via je netwerkbeheerder een erkende BENOvatiecoach inschakelen om je project in goede banen te leiden. Let wel: deze premie van maximaal 400 euro per woning of wooneenheid ontvang je niet zélf, hij dient om de kosten van je BENOvatiecoach te dekken.
 
Premies vanaf 3 BENOvatiemaatregelen
 
Kies je voor een totaalrenovatie, dan moedigt de overheid je aan met een extra bonus bovenop de al bestaande energiepremie: de zogenaamde totaalrenovatiebonus of BENO-pass. Voorwaarde is dat je binnen de vijf jaar minstens drie energiebesparende maatregelen van volgende zeven combineert: dak- of zolderisolatie (minstens 30 m²), muurisolatie (aan de buiten- of binnenkant of in de spouw, minstens 30 m²), vloerisolatie (minstens 30 m²), nieuwe beglazing, zonneboiler, warmtepomp en ventilatiesysteem. Hoe meer werken je laat uitvoeren, hoe hoger de bonus: drie ingrepen combineren levert 1.250 euro op, vier ingrepen 1.750 euro, zes ingrepen 3.750 euro en zeven 4.750 euro. Bij je eerste premieaanvraag creëert Eandis of Infrax automatisch een BENO-pass. Dit is een soort digitale spaarkaart die toont welke energiebesparende ingrepen al gebeurd zijn in je woning.
 
Extra’s voor Ingrijpende Energetische Renovaties
 
Wie een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) doorvoert – dit is een renovatie waarbij minstens 75% van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd en minstens de opwekker voor verwarming of koeling volledig wordt vervangen – krijgt 2 extra financiële stimuli: een lagere onroerende voorheffing, en, sinds 1 juni 2018, verlaagde registratierechten.
 
Heb je na 1 oktober 2016 een bouwaanvraag ingediend voor een ingrijpende energetische renovatie (IER) en kan je na die renovatie een E-peil van maximum E90 voorleggen, dan krijg je vijf jaar lang een korting van 50 %. Bedraagt het E-peil maar E60, dan hoef je zelfs vijf jaar lang helemaal geen onroerende voorheffing te betalen.
 
Koop je vanaf 1 juni 2018 een bestaande woning als enige gezinswoning  en ben je van plan om die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch te renoveren, dan betaal je voortaan slechts 6% registratierechten op de aankoopsom in plaats van 7%. Concreet: stel dat je een woning koopt voor 300.000 euro, dan krijg je 3.000 euro korting of – anders bekeken - 3.000 euro extra BENOvatiebudget. Spreek er je notaris over aan, zodat hij of zij dat opneemt in je notariële akte.
 
Meer info:
www.energiesparen.be
www.mijnBENOvatie.be
 
www.mijnBENOvatie.be werd gerealiseerd i.s.m. AXA Bank, Deceuninck, Eternit, Gyproc, ISOVER, Niko, Recticel Insulation, Renson, Saint-Gobain Building Glass, Soudal, Velux, Viessmann, VMZINC en  Wienerberger . Zij sluiten zich als voorlopers aan bij de Ik BENOveer-campagne van de Vlaamse overheid om de voordelen en principes van renoveren volgens de ambities van het Renovatiepact 2050 bij kandidaat-verbouwers nu al bekend te maken.

In welk seizoen kun je het best je woning renoveren?

10/08/2017
 • News
renoveren seizoen
Hoog tijd om je woning te renoveren? Dat hangt ervan af. Zo is het ene seizoen meer geschikt voor woningrenovatie dan het andere. Enkele tips!

Een woning renoveren vergt tijd. Véél tijd. Een goede timing is dan ook cruciaal, en die hangt af van verschillende factoren. Ten eerste is er de budgetkwestie: woon je tijdens de werken op de zolderkamer, bij familie, of huur je tijdelijk een andere woning? Want huren kost geld: hoe langer de renovatiewerken duren, hoe meer je betaalt. En dan is er nog zoiets als de seizoenen. Wil je er tegen de winter warmpjes bij zitten? Dan is een strakke timing een must. Enkele tips!

Renoveren? Dat kan … in elk seizoen

Laten we eerst en vooral een mythe de wereld uit helpen: er bestaat geen ideaal seizoen om te renoveren. Net zomin als er een seizoen bestaat waarin je helemaal niets kunt doen. Al is enige nuancering en pragmatisme wel op zijn plaats. Enkele bedenkingen:

 • De winters in België zijn doorgaans erg nat. In combinatie met de koude betekent dat: erg gladde werkomstandigheden. Daarom is het niet aangeraden om op een dak te kruipen bij winterse neerslag of vriestemperaturen. Gelukkig kun je dakisolatie wel het hele jaar door plaatsen. Omdat dakisolatie doorgaans langs de binnenkant komt, hoef je je niks aan te trekken van de weersomstandigheden. In bepaalde gevallen wordt een dak wel aan de buitenkant, bovenop de dakbedekking, geïsoleerd. In dat geval hou je voor de veiligheid van de werkmannen uiteraard beter wel rekening met de weersomstandigheden.
 • Spouwmuurisolatie plaatsen? Dat kan dan vrijwel het hele jaar door. Bij veel isolatiematerialen wordt aangeraden om ze bij mooi weer te plaatsen, maar ISOVER-producten zijn weersbestendig. Alleen wanneer het echt vriest, kan er niet gemetseld worden en moeten de isolatiewerken even halthouden.

Hou vooral rekening met je eigen (financieel) comfort

Conclusie: je kunt vrijwel het hele jaar door isoleren, dus je ziet wel op het moment zelf wanneer je eraan begint? Niet helemaal. Isoleren en renoveren is een tijdrovend proces dat je maar beter zorgvuldig inplant. Hou daarbij rekening met volgende zaken:

 • Wooncomfort: Heb je een hekel aan koude winters? Calculeer dat dan in, en maak een retroplanning. Dit bekent dat je een deadline vooropstelt, en vervolgens terugtelt. Zo weet je exact wanneer je aan de werken moet beginnen om tegen de winter een lekker warme, geïsoleerde woning klaar te hebben.
 • Financieel comfort: Heb je een te renoveren woning gekocht, maar wacht je tot de werken klaar zijn om erin te trekken? Hou er rekening mee dat zoiets vaak een dure aangelegenheid is. Plan alles tijdig in en stel een budget voorop.

Meer weten? Neem snel contact op!

Architectuurstudenten UHasselt dingen mee naar internationale Multi-Comfort House prijs

21/04/2017
 • Persbericht
Laureaten Belgische pre-selecties ISOVER Student Contest 2017
ISOVER, marktleider in minerale wol, organiseert jaarlijks de internationale Multi-Comfort house Student Contest voor architectuurstudenten. Naar goede gewoonte organiseren de deelnemende landen eerst een ‘national stage’, waarbij de studenten ontwerpen uitwerken voor de opdracht en waarbij uiteindelijk één team van studenten wordt geselecteerd. De opdracht is dit jaar, voor het eerst sinds het bestaan van de wedstrijd, een renovatieproject van bestaande appartementsgebouwen. Op vrijdag 21 april bepaalt de jury het laureatenteam dat de Belgische kleuren in Madrid zal verdedigen.
Elk voorgesteld project moet beantwoorden aan de 5 Multi-Comfort House criteria die door de groep Saint-Gobain, waarvan ISOVER deel uitmaakt, werden bepaald: een zeer laag energieverbruik, een gezond binnenklimaat, een hoge duurzaamheid en een hoog comfortniveau op het vlak van thermiek, akoestiek en licht. De opdracht is dit jaar de renovatie van twee appartementsgebouwen in het oosten van Madrid. Het doel is niet alleen de duurzame opwaardering van de gebouwen zelf, maar ook van de omliggende omgeving, zodat die aantrekkelijker wordt voor jonge families.

Een hele uitdaging dus voor de vier groepjes van drie studenten van UHasselt die zich kandidaat stellen voor de Belgische selectie. Het winnende project dingt uiteindelijk mee naar de hoofdprijs op het International Multi-Comfort House Student Contest in Madrid, van 31 mei tot en met 2 juni.

De prestigieuze wedstrijd vormt voor de deelnemers een unieke kans om ideeën te ontwikkelen, maar ook om gedachten uit te wisselen met architectuurstudenten en -docenten, zowel uit eigen land als uit andere landen. Zo doen ze een erg waardevolle ervaring op, die hen meer vertrouwd maakt met de architectuur in de praktijk.

Het programma voor de Belgische selectie op 21 april ziet er als volgt uit:
 
 • 12u30 – 14u30: voorstel projecten aan de jury
 • 14u30 – 15u30: deliberatie
 • 16u00 – 19u00: prijsuitreiking en receptie

Over ISOVER Saint-Gobain
ISOVER is wereldmarktleider op gebied van isolatie met minerale wol. Deze positie werd bereikt door innovatieve ambitie en technische knowhow te koppelen aan respect voor het milieu en een toekomstgerichte, duurzame levensstijl. Met ISOVER isolatie ben je verzekerd van de hoogste kwaliteit en de beste thermische en akoestische resultaten. ISOVER staat garant op het gebied van brandveiligheid, gebruiksvriendelijkheid en service.

Voor meer informatie
Saint-Gobain Construction Products Belgium / Division ISOVER
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602
B-9130 Kallo
Tel. : +32 3 360 23 50
Fax : +32 3 360 23 51
e-mail :  '; // -->
www.ISOVER.be

Of

Ward Vanhee
Two cents
E-mail: wv@twocents.be
Tel: 02 773 50 29 of 0472 93 97 57
 

Schrijf je in voor de Renovatie2020-challenge

30/05/2016
 • News
Renovate 2020 challenge NL
In het jaar 2020 zijn er in Vlaanderen geen energieverslindende woningen meer. Dit was de ambitieuze doelstelling die de Vlaamse overheid in 2007 heeft vooropgesteld in het Energierenovatieprogramma 2020. Anno 2016 ziet het Vlaamse woningpark er al een stuk energiezuiniger uit dan 7 jaar geleden, maar voor heel wat huizen en voor het klimaat tikt de klok genadeloos verder… Wil je daarin verandering brengen? Voor het klimaat, maar ook voor jezelf en je portemonnee? Surf dan naar Renovatie2020.be en schrijf je in voor de Renovatie2020-challenge.

WWW.RENOVATIE2020.BE

Je droomt van een lagere energiefactuur en een hoger wooncomfort? Je wil de waarde van je woning opdrijven én genieten van heel wat premies en een belastingvermindering? Dat alles bereik je door je woning op een energieverstandige manier te renoveren. In 4 eenvoudige stappen. Precies zoals het Energierenovatieprogramma 2020 van de Vlaamse Overheid voorschreef.  
 
Met het Energierenovatieprogramma 2020 wil de Vlaamse overheid alle energieverslindende woningen bannen door te focussen op vier actiepunten: alle daken en/of zoldervloeren degelijk isoleren, alle enkele beglazing vervangen door hoogrendementsglas – d.i. glas dat nog 3 x beter isoleert dan ‘gewoon’ dubbel glas –, alle verouderde of elektrische verwarmingsinstallaties vervangen, en de buitenmuren isoleren.
 

Wie op www.renovatie2020.be één (of méér) van de stappen

Renovatie 2020 keuzepalet
1. ik wil mijn dak of zolder isoleren
2. ik wil mijn glas/raam vervangen,
3. ik wil mijn verwarmingsketel vervangen
4. ik wil mijn buitenmuur isoleren
aanklikt, krijgt op een heel overzichtelijke en praktische manier uitleg over wat de overheid adviseert, welke oplossingen voorhanden zijn om aan deze richtlijn te voldoen, waar documentatie kan worden aangevraagd, waar verdelers en plaatsers te vinden zijn, van welke premies kan worden genoten, en wat de geschatte kost en terugverdientijd zijn.
 

SCHRIJF JE IN VOOR DE RENOVATIE2020-CHALLENGE

Intussen surften al meer dan 672.500 unieke bezoekers naar www.renovatie2020.be en al meer dan 171.500 unieke bezoekers naar de Franstalige tegenhanger www.renoveraveclenergie.be, maar voor heel wat huiseigenaars tikt de klok genadeloos verder. Niet alleen met het oog op 2020, maar ook al richting 2050. Tegen 2050 moeten immers alle woningen in Vlaanderen een E60-score halen. Dat betekent dat elk huis of appartement tegen dan even energiezuinig moet zijn als een nieuwbouwwoning van vandaag. 
 
Conform de Trias Energetica is de energievraag beperken het eerste wat iedere verbouwer moet doen. In een later stadium – als er meer budget is – kan hij dan hernieuwbare energiebronnen inzetten of bijvoorbeeld de badkamer of de keuken inrichten. Niet alles hoeft in één keer te gebeuren. Er gewoon aan beginnen door de 4 Renovatie2020-stappen te zetten, is de boodschap. Zeker nu er nog steeds heel wat premies zijn. Om die boodschap nog wijder te communiceren en om de drempel naar het zetten van een of meer Renovatie2020-stappen nog lager te maken, lanceerde Renovatie2020.be nu ook de Renovatie2020-challenge.
 
Renozine, het magazine over renovatie
Als je je inschrijft voor de Renovatie2020-challenge via het icoontje op de homepage van www.renovatie2020.be, blijf je op de hoogte van al het nieuws inzake energiezuinig renoveren in het algemeen en van de renovatie2020-acties in het bijzonder en krijg je elke maand het nieuw digitaal magazine Renozine2020 gratis in je mailbox. Zo krijg je heel wat nuttige tips & tricks, verneem je alles over de laatste premie-updates, en lees je tal van inspirerende getuigenissen van verbouwers die de energiezuinige renovatie2020-stappen al hebben gezet. 
 
 
http://www.renovatie2020.be/ werd, net als de Franstalige tegenhanger www.renoveraveclenergie.be, gerealiseerd i.s.m. Recticel Insulation, ISOVER, Wienerberger, Viessmann, Deceuninck, Saint-Gobain Glass en AXA Bank.

Een thuis voor iedereen!

20/11/2015
 • Persbericht
SOS kinderdorpen cheque
Saint-Gobain België sluit haar 350ste verjaardagsjaar af met sociale actie t.v.v.
SOS Kinderdorpen.


Saint-Gobain, de wereldwijde marktleider op het gebied van duurzame woon- en bouwoplossingen die op de Belgische markt actief is via haar dochterondernemingen  GYPROC, ISOVER, SAINT-GOBAIN GLASS, GLASSOLUTIONS en WEBER, vierde dit jaar haar 350ste verjaardag. Op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, luidt de groep dit jubileumjaar uit met een sociale actie ten voordele van SOS Kinderdorpen die helemaal in lijn ligt met haar pijler ‘een thuis voor iedereen’.  
 

Saint-Gobain: blik op de toekomst

 
Saint-Gobain werd in 1665 opgericht en is vandaag één van de oudste beursgenoteerde ondernemingen in Europa. 350 jaar lang richt de groep, dankzij haar ervaring en haar vernieuwende bedrijfscultuur, haar blik op de toekomst en speelt ze in op de meest recente marktontwikkelingen. De toekomstvisie van Saint-Gobain is gebaseerd op zes pijlers die de missie en de waarden van de groep vormen:
 
1) Een wereld zonder grenzen: Saint-Gobain is vandaag actief in 64 landen met meer dan 180.000 werknemers in dienst.
 
2) De duurzame woning is binnen handbereik: Saint-Gobain ontwikkelt producten en oplossingen die de milieu-impact en het energieverbruik van gebouwen en woningen minimaliseren en gebruikers en bewoners het hoogste wooncomfort bieden.
 
3) Innovatie verandert de wereld: Saint-Gobain behoort tot de 100 meest vernieuwende bedrijven ter wereld. Innovatie is een leidraad doorheen de geschiedenis van de groep en vormt de kern van haar bedrijfsidentiteit. Die innovaties zijn gericht op een kwaliteitsvolle woonomgeving en maximum wooncomfort.
 
4) Talent is ongelimiteerd: De medewerkers zijn de kracht van Saint-Gobain. Elke dag bieden ze binnen een kader van gemeenschappelijk gedeelde waarden, oplossingen voor de vragen van de miljoenen klanten die Saint-Gobain wereldwijd telt. .
 
5) Een thuis voor iedereen: Saint-Gobain engageert zich om een woning voor iedereen mogelijk te maken door materialen te ontwikkelen, aangepast aan lokale markten en behoeften. Via de in 2008 opgerichte stichting ‘Fondation Saint-Gobain Initiatives’ creëert het bedrijf beroepskansen voor jongeren en ondersteunt en stimuleert het sociale woon- en energiezorgprojecten.
 
6) Saint-Gobain past zich aan aan de tijdsgeest en houdt de blik op de toekomst gericht: Sinds 350 jaar weet de groep zich telkens opnieuw uit te vinden en in te spelen op de internationale veranderingen.
 

Saint-Gobain en SOS Kinderdorpen

 
In het kader van 350 jaar Saint-Gobain en met de pijler ‘een thuis voor iedereen’ in het achterhoofd, sluit Saint-Gobain België dit feestjaar af met een sociale actie ten voordele van SOS Kinderdorpen. SOS Kinderdorpen is een internationale organisatie die in meer dan 130 landen projecten leidt voor kinderen in een kwetsbare gezins- of maatschappelijke situatie. Ook in België organiseert SOS Kinderdorpen een aantal projecten voor kinderen en jongeren uit een kansarme omgeving of in een moeilijke gezinssituatie. Centraal staat de doelstelling om kinderen een omgeving te bieden waar ze veilig kunnen opgroeien.
 
De voorbije jaren steunde Saint-Gobain al verschillende projecten van SOS Kinderdorpen, o.m. via de Music For Life-actie en via het leveren van de isolatie- en luchtdichtingsmaterialen voor de renovatie van een woning voor gezinsbegeleiding. Dit jaar zamelde het personeel van de 5 bedrijven die deel uitmaken van de Saint-Gobain-groep (GYPROC, ISOVER, SAINT-GOBAIN GLASS, GLASSOLUTIONS en WEBER) speelgoed in voor de kinderen die door SOS Kinderdorpen worden begeleid. Bovendien schenkt elk bedrijf een som van 5.000 euro aan de organisatie. De cheque van in totaal 25.000 euro wordt overhandigd op 20 november a.s., niet toevallig de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. De overhandiging gaat door in een project van SOS Kinderdorpen in Bande (Marche en Famenne). 
 
 
Over Saint-Gobain
 
In 2015 viert Saint-Gobain haar 350-jarig bestaan. 350 redenen om te geloven in de toekomst. Met haar ervaring en haar drang om permanent te innoveren ontwikkelt, produceert en verdeelt Saint-Gobain, wereldleider in habitat, hoogperformante bouw- en isolatiematerialen en biedt het bedrijf innovatieve oplossingen voor de uitdagingen op het vlak van groei, energie en milieubescherming. Met een omzet van 42 miljard euro in 2013, is Saint-Gobain actief in 64 landen met meer dan 180.000 medewerkers. WEBER, SAINT-GOBAIN GLASS, GLASSOLUTIONS, ISOVER en GYPROC behoren tot de Saint-Gobain-groep.
 
 
Over SOS Kinderdorpen
 
SOS Kinderdorpen zet zich al meer dan 65 jaar in om kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst te bezorgen. Dat doen ze in 134 landen wereldwijd. SOS Kinderdorpen België bouwt partnerships uit met de projecten die ze steunen. Het gaat dus om meer dan enkel het financieren ervan. Om dat te kunnen, verdiepen ze zich in de situatie van het betreffende land, zitten ze met de betrokkenen rond de tafel en bekijken ze hoe ze samen best de zaken aanpakken. Ook bepaalde bedrijven bieden regelmatig hun expertise aan om de projecten te versterken. Echte partnerschappen dus. Het zijn de lokale mensen die het project uitvoeren, maar SOS Kinderdorpen blijft wel mede verantwoordelijk voor de inhoudelijke sturing, tot het project afgesloten kan worden of tot de lokale partner autonoom verder kan.
 
 
 
 

ISOVER lanceert Suspente PlaGyp I: hét all-in-one-systeem om je dak (bijkomend) te isoleren

30/11/2015
 • Persbericht
Lancering suspente plagyp I
Nog steeds is 18% van de Vlaamse daken niet of onvoldoende geïsoleerd om aan de huidige regelgeving te voldoen. En in een groot deel van de overige 82% daken mag de aangebrachte isolatielaag best flink wat dikker zijn. Elke bijkomende centimeter isolatie resulteert immers meteen in meer energiebesparing en meer wooncomfort. Voor dakisolatie krijg je bovendien een premie van de netbeheerder en een belastingvoordeel van 30%.Voorlopig toch. Want de kans is groot dat die financiële stimuli vanaf volgend jaar systematisch worden afgebouwd. Om verbouwers aan te sporen zo snel mogelijk hun dak (bijkomend) te isoleren, stelt ISOVER het nieuwe Suspente PlaGyp I-systeem voor: ophangstangen die het mogelijk maken om in één vlotte beweging zowel dakisolatiepanelen, een luchtdichtingssyteem als gipsplaten aan te brengen. 
 

Je dak (bijkomend) isoleren? Nu of nooit! 

 
De meest renderende ingreep aan een huis is de isolatie van het dak. Een ongeïsoleerd dak isoleren vermindert de jaarlijkse energiefactuur al snel met 30%.
 
Maar ook als je dak in het verleden al werd geïsoleerd, is het zeker aan te raden om bijkomende isolatie aan te brengen. In de eerste plaats omdat elk bijkomende centimeter isolatie meteen resulteert in meer energiebesparing en in meer wooncomfort. In de tweede plaats omdat je een beroep kan doen op hogere premies wanneer je een dikkere isolatielaag aanbrengt dan wat minimaal vereist is (3,5 m²K/W). En in de derde plaats omdat je zo de waarde van je woning laat stijgen vermits je al beantwoordt aan het Renovatiepact dat een Rd-waarde (warmteweerstand) van 4 à 4,5 m²K/W voor daken adviseert.
 
Je dak (bijkomend) isoleren doe je wel best zo snel mogelijk. Vanaf januari 2016 stijgt de btw op renovatiewerken voor huizen tussen 5 en 10 jaar oud immers naar 21% en ook de premies en fiscale voordelen voor dakisolatie zullen vanaf midden of eind 2016 wellicht systematisch worden afgebouwd.
 

Suspente PlaGyp I    

 
Isoleren aan de binnenzijde is de eenvoudigste en goedkoopste oplossing om een hellend dak (bijkomend) te isoleren. Omdat minerale wol gemakkelijk op maat kan worden gesneden en het kleinste hoekje kan opvullen, is het een klus die je gemakkelijk zelf kan doen, zolang je maar voldoende aandacht hebt voor een perfecte luchtdichtheid van de isolatie, voor een piekfijne afwerking met gipsplaten en voor een integratie van de elektrische leidingen zonder doorboringen.
 
Het nieuwe Suspente PlaGyp I-systeem van ISOVER maakt van dit alles kinderspel. De Suspente PlagyP I-ophangstangen, die eruit zien als gele stompe pijlen met aan het uiteinde een rondelle en een dopje dat er naderhand op geschroefd wordt, laten toe om zowel de halfstijve panelen uit minerale wol van het Isoconfort-gamma als het luchtdichtingsmembraan Vario KM Duplex of Vario XtraSafe nog makkelijker, efficiënter en sneller aan te brengen door ze simpelweg over de ophangstangen te spiezen. De Suspente PlaGyp I-doppen zijn zo ontworpen dat de Gyproc PlaGyp PC 27/60-plafondprofielen er eenvoudigweg op klikken, waarna de gipsplaten erop vast gevezen worden. Voor de elektrische leidingen is er plaats in de ruimte tussen het dampscherm en de gipsplaten die door de Gyproc PlaGyp PC 27/60-plafondprofielen worden gecreëerd. Zo is het niet nodig de isolatieopbouw te boren.
 
Het nieuwe Suspente PlaGyp I-systeem is de gemakkelijkste manier om een maximale energiebesparing, een perfecte luchtdichting, een verdoken plaatsing van elektrische leidingen zonder doorboringen en een verzorgde afwerking met gipsplaten te realiseren.
 
Het maakt bovendien komaf met de extra houten structuur tussen gordingen die moet uitgetimmerd worden om dikkere isolatiepakketten in twee lagen te kunnen aanbrengen. Een gemak en een hoop tijdswinst dus, en dit zowel voor de doe-het-zelver als voor de professionele aannemer.
 
De Suspente PlaGyp I-ophangstangen bestaan in 3 afmetingen: 12 - 16 cm, 16 - 20 cm en 20 - 24 cm. Je kan dus tot 24 cm extra isoleren.
 

Meer info?

 
Saint-Gobain Construction Products Belgium / Divisie ISOVER
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602
B-9130 Kallo
tel.: +32 3 360 23 50
fax: +32 3 360 23 51
e-mail: info@isover.be
www.isover.be
www.renoverenmetisover.be