Welke isolatiepremies vallen er te rapen in 2020?

19/02/2020
 • News
isolatiepremies 2020
Wordt 2020 hét jaar waarin je eindelijk je langverwachte isolatieklussen uitvoert? Goed plan, zeker als je recht hebt op isolatiepremies. Ontdek de premies van 2020!
Wordt 2020 hét jaar waarin je eindelijk je langverwachte isolatieklussen uitvoert? Dat is een mooi voornemen waar het hele gezin nog jaren van zal genieten. Maar je woning isoleren vraagt ook een bepaalde investeringskost. Gelukkig kun je in veel gevallen isolatiepremies krijgen. Ontdek in dit artikel welke premies er in 2020 zoal te rapen vallen!

Iedereen isoleert! Ontdek de burenpremie

Ooit gehoord van de burenpremie? Als je met minstens negen andere huiseigenaars in je straat collectief je woning renoveert (onder leiding van een BENOvatiecoach) kun je de burenpremie genieten. Je hebt dan recht op de premies van de netbeheerder, maar de projectleider moet ze aanvragen. Onder meer voor dak- en zoldervloerisolatie, isolatie van de buitenmuren en kelderisolatie krijg je een financieel duwtje in de rug. Interessant!

Individuele premies en totaalrenovatiebonus in 2020

Wie minstens drie van de zeven energiebesparende maatregelen neemt die Vlaanderen voorstelt, kan dit jaar weer rekenen op een totaalrenovatiebonus. Daar vallen ook dak-, muur- en vloerisolatie onder. De bonus varieert tussen 1250 tot 4750 euro in woningen, of de helft hiervan in appartementen.
Ook voor individuele werken zijn er premies voor onder andere dak-, vloer-, muurisolatie en hoogrendementsglas. Voor dat laatste zakt de premie van 10 naar 8 euro per vierkante meter, maar andere premies blijven in 2020 ongewijzigd. Hoeveel ze dan bedragen, lees je in ons handige premieoverzicht.

Vergeet de gemeentelijke premies niet

Sommige gemeentes of provincies geven ook premies voor bijvoorbeeld dakisolatie. Benieuwd of dat voor jouw woonplaats het geval is? Je ontdekt het via de subsidiezoeker!

Informeer je op voorhand

Voor je aan je isolatiewerken begint, kun je je maar beter goed informeren. Zo weet je zeker dat je aan alle voorwaarden voldoet om een premie te scoren.

Nog vragen over je isolatiewerken? Neem gerust contact op met onze experts!

Isolatieplannen? Doe je voordeel met de totaalrenovatiebonus

13/06/2019
 • News
totaalrenovatiebonus
Naast de normale isolatiepremies kun je op nóg een bonus aanspraak maken: de totaalrenovatiebonus. Lees er hier alles over!
Dat je voor je isolatiewerken kunt rekenen op financiële steun van de overheid, weet je vast al. Maar er is nóg een bonus waarop je aanspraak kunt maken: de totaalrenovatiebonus. Dit extraatje spoort je aan om binnen de vijf jaar meerdere energiebesparende ingrepen te laten uitvoeren. Lees er hier alles over!

Wat is de totaalrenovatiebonus?

De totaalrenovatiebonus vervangt de bestaande renovatiepremies niet, maar is een bonus voor wie in drie of meer energiebesparende maatregelen investeert. Als je binnen een periode van vijf jaar bij de netbeheerder minstens drie premies aanvraagt óf twee premies combineert met de installatie van een ventilatiesysteem, krijg je boven op de premies een extra renovatiebonus. Je moet dan natuurlijk wel aan alle voorwaarden voor de premies voldoen. Hoe meer energiebesparende ingrepen je doet, hoe hoger de bonus die je krijgt.

Isoleren wordt beloond!

Wanneer je op het punt staat om je woning te isoleren, kun je dus overwegen om meteen een paar andere klusjes uit te voeren om aanspraak te maken op de totaalrenovatiebonus. De energiebesparende maatregelen waaruit je er drie moet kiezen, zijn: Bij de isolatie-ingrepen moet het nieuw geïsoleerde oppervlak minimaal 30 m² bedragen én geïsoleerd zijn volgens de voorwaarden van de premie van de netbeheerder.

Alleen voor nieuwe ingrepen bij oude woningen

De totaalrenovatiebonus geldt alleen voor woningen of gebouwen die ten laatste op 31 december 2015 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet of waarvoor de stedenbouwkundige vergunning ten laatste op 31 december 2015 werd aangevraagd. De renovatiewerken zelf moeten wel recent zijn uitgevoerd: energiebesparende maatregelen met een eindfactuur tot eind 2016 zijn te oud om in aanmerking te komen voor de totaalrenovatiebonus. De eindfactuur van de eerste investering moet een datum vanaf 1 januari 2017 hebben.

Meer weten over mogelijke premies voor je isolatie-inspanningen? Neem gerust contact op met onze experts.

Alles over de isolatiepremies van 2019

27/12/2018
 • News
prime isolation 2019
Een nieuw jaar betekent: nieuwe isolatiepremies. Niet alle financiële steun blijft behouden in 2019, dus maak nog snel je isolatieplannen waar!
2019 staat voor de deur. En al wil je daar misschien nog niet aan denken – je hebt namelijk eerst nog heel wat kerstdineetjes en -cadeaus voor de boeg – toch loont het de moeite om vooruit te blikken. Een nieuw jaar betekent namelijk: nieuwe isolatiepremies. En aangezien niet alle financiële steun waarop je in 2018 aanspraak kon maken, behouden blijft in 2019, is het misschien geen slecht idee om die langgekoesterde isolatieplannen nog dit jaar in werkelijkheid om te zetten…

Premies voor dakisolatie nemen af in Vlaanderen

Dat vanaf 1 januari 2020 alle Vlaamse daken geïsoleerd moeten zijn, heb je waarschijnlijk al weleens vernomen. Maar weet je ook dat er voor 2019 een verandering op til staat? Wie zijn dak laat isoleren door een aannemer, krijgt daar vanaf 1 januari nog slechts €4/m² voor, terwijl dat bedrag daalt tot €2/m² voor wie zijn dak zelf isoleert. De voorwaarde blijft evenwel ongewijzigd: het gekozen isolatiemateriaal moet een R-waarde van minstens 4,5 m²K/W hebben. Wie nog maximaal wil genieten van de huidige dakisolatiepremie maakt dus maar beter snel werk van z’n isolatiewerken!

Muurisolatie: geen veranderingen

Wat betreft de isolatie van je muren blijven de premies wél hetzelfde in 2019. Dat betekent dat je voor muurisolatie langs de binnenkant in Vlaanderen recht blijft hebben op een subsidie van €15/m², op voorwaarde dat je isolatiemateriaal gebruikt met een R-waarde van 2 m²K/W of meer én de werken gecontroleerd worden door een architect of uitgevoerd door een aannemer die over een certificaat van bekwaamheid beschikt. Ook voor muurisolatie langs de buitenkant blijft een premie van €15/m² gelden, tenminste als de R-waarde hoger is dan 3 m²K/W. Tot slot blijft de premie voor spouwmuurisolatie onveranderd in 2019: €5/m², met een R-waarde van minstens 1,5 m²K/W.

Vloerisolatie

Wie zijn vloer isoleert, krijgt ook in 2019 nog een premie van €6/m² bij een R-waarde van minstens 2 m²K/W.
Hou zeker de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheidswebsite in de gaten voor mogelijke wijzigingen in de isolatiepremies.

Meer informatie nodig over de isolatie van je woning? Onze experts staan voor je klaar!

​Vlaming renoveert beter maar vraagt minder BENOvatiepremies aan

08/10/2018
 • News
Vlaamse Benovatie
De Vlaming heeft duidelijk oren naar energiezuinig bouwen. Het energieprestatieniveau dat vandaag op de nieuwbouwmarkt wordt gehaald, overtreft zelfs de verwachtingen. Ook energiezuinig renoveren – BENOveren dus, met de B van beter – zit in de lift, zo maakten Luc Peeters van het Vlaams Energieagentschap (VEA) en minister Bart Tommelein zopas tijdens de openingspersconferentie van de bisbeurs bekend. Gelukkig maar, want van de 3 miljoen wooneenheden hebben er nog altijd 30% een label F, wat staat voor bijzonder energieonvriendelijk. Merkwaardig genoeg vragen de Vlamingen voor het energiezuinig renoveren van hun woning steeds minder individuele premies aan. Nochtans kan wie zijn bestaande woning volledig energetisch wil renoveren – bovenop de fiscale maatregelen en woonpremies – tot maar liefst 10.000 euro aan energiepremies krijgen. Daarom zet Vlaanderen voortaan nog duidelijker in op de promotie van de vele individuele BENOvatiepremies.
 

Iedereen BEN? De Vlaamse nieuwbouwer is er bijna!

Sinds 2006 bestaat de EPB-regelgeving die de energie-eisen voor nieuwbouwwoningen en vergunde renovaties vastlegt. Hoewel de wettelijke eisen voor nieuwbouw – uitgedrukt in E-peil – stelselmatig verstrengd worden, blijkt het gemiddelde E-peil van opgeleverde woningen beter te zijn dan de E-peileisen waartoe deze woningen verplicht waren.  

Veel van de Vlaamse nieuwbouwwoningen voldoen zelfs nu al aan de BEN-norm (wat staat voor Bijna-EnergieNeutrale nieuwbouw), hoewel die norm pas voor bouwaanvragen vanaf 2021 wettelijk verplicht zal zijn. Voor bouwaanvragen van 2015 haalt van de reeds ingediende EPB-aangiftes 36% een E-peil van 30 of lager (E30 is een van de kernvoorwaarden om van een BEN-woning te kunnen spreken), voor bouwaanvragen van 2016 is dat 52% en voor bouwaanvragen van 2017 maar liefst 66%.
 
Gemiddeld e-peil per aanvraagjaar

Renovatiepact2050

Terwijl voor nieuwbouw een E-peil van 30 of lager verplicht is vanaf 2021, wordt voor de renovatie van het bestaande Vlaamse woningbestand gemikt op 2050 en op een E-peil van 60 of lager.  Daartoe moet worden ‘geBENOveerd’: diepgaander en kwalitatiever dan anno 2018 wettelijk is vereist. Ook moet de renovatiegraad worden versneld. Voor alle duidelijkheid: BENOveren is dus geen synoniem voor renoveren tot BEN (die term blijft voorbehouden aan nieuwbouw), maar wel voor ‘renoveren met de B van beter’: goed gepland, met de verschillende BENOvatiestappen in de meest logische volgorde, en goed geadviseerd.

97% van de woningen voldoet niet aan de langetermijndoelstelling die in het kader van het Renovatiepact is vastgelegd. Als dit in labels wordt uitgedrukt, dan heeft 30% van de bestaande huizen een label F, slechts 3% een A-label. Woningen met label A voldoen aan de langetermijndoelstelling. Appartementen scoren algemeen iets beter dan woningen.
 
EPC bestaand woningenbestand

BENOveren begint nu

Om te komen tot meer BENOvaties, zet Vlaanderen in op sensibilisering, advisering en stimulering. Met als stok achter de deur: verplichting.
Op het vlak van sensibilisering lanceert de Vlaamse overheid eind dit jaar de woningpas, die de gekende informatie over de energieprestatie van een woning gemakkelijker zal ontsluiten en ook BENOvatietips zal geven.

Het vernieuwde EPC zal vanaf 1 januari 2019 meer advies geven over de werken die moeten worden uitgevoerd, inclusief een indicatieve kostenraming. Het zal ook een prestatielabel kleven op het gebouw, van F (slecht) tot A+ (uitstekend).
Het stimuleren  gebeurt door het geven van BENOvatiepremies, zowel voor individuele energiebesparende investeringen als voor gecombineerde investeringen (via de totaalrenovatiebonussen), alsook de renovatiepremie en de aanpassingspremie (via Wonen-Vlaanderen). Via de burenpremie worden collectieve renovatieprojecten ondersteund die worden opgevolgd door een BENOvatiecoach.

Ook fiscaal zijn er heel wat voordelen te rapen: een korting op de onroerende voorheffing, verlaagde registratierechten, een teruggave van een deel van de schenkbelasting bij renovatiewerken van minstens 10.000 euro, en de 6% btw op herbouw in de 13 Vlaamse centrumsteden. Onlangs kondigde de Vlaamse Regering ook de invoering van een tijdelijke sloop- en heropbouwpremie aan.

Enkele positieve signalen zijn al merkbaar:
 • Het aantal ingrijpende energetische renovaties is aan een opmars bezig (650 tot 20/9/2018 t.o.v. 4 in 2015).
 • Het aantal toegekende totaalrenovatiebonussen evolueert positief (voor bijvoorbeeld 3 maatregelen: 1.463 t.e.m. sept. 2018 t.o.v. 402 in heel 2017).
 • Het aantal herbouw-na-sloopdossiers neemt toe (3.666 aangiftes in 2017 t.o.v. 2.193 in 2013).
 • Het aantal bijkomend geplaatste PV-panelen blijft stijgen (42.681 in 2017 t.o.v. 4.558 in 2013).
 • De Vlaamse energielening kent in 2018 een sterke toename.
 • De aannemers verwachten voor het jaar 2018 minstens evenveel of meer renovatiewerken dan in 2017.

 
BENOvatiepremies blijven liggen

En toch is er een duidelijke daling van het aantal uitbetaalde individuele energiepremies. Enkel de premies voor isolatie van buitenmuren aan de buitenzijde handhaven zich. Nochtans kan wie zijn bestaande woning nog volledig energetisch moet aanpakken (dak, muur, vloer, beglazing, verwarming en sanitair warm water) tot 10.000 euro aan energiepremies krijgen. Dit naast de fiscale maatregelen en woonpremies.

Waarom de Vlaming de BENOvatiepremies niet aanvraagt, is tot nu toe niet onderzocht. Er is wel onderzoek gebeurd naar de redenen waarom de Vlaming niet wil investeren in energiebesparende maatregelen: het is een huurwoning, ik ben te oud, ik heb al voldoende gedaan,… maar vooral: ‘geen prioriteit, geen interesse, geen tijd’. Financiële redenen worden pas daarna aangehaald. In een nieuwe REG-enquête (voorjaar 2019) en een onderzoeksproject van Steunpunt Wonen zullen de drempels voor woningrenovatie diepgaander worden onderzocht.
Aanvragen BEN renovatiepremies

 Quotes minister Tommelein

 "De cijfers tonen aan dat de Vlaming steeds grondiger renoveert. Mede dankzij de instrumenten van de Vlaamse overheid, zoals de fiscale voordelen voor een ingrijpende energetische renovatie en de totaalrenovatiebonus, worden woningen in één klap veel energie-efficiënter", aldus Tommelein.
 "Mensen pakken op korte termijn het energieluik van het hele huis aan, en denken bij het woord renoveren niet enkel meer aan hun keuken of badkamer. Dat is goed nieuws voor ons klimaat, maar zeker ook voor de portemonnee van de mensen. De goedkoopste én groenste kilowattuur blijft de kilowattuur die je niet verbruikt."

  "We zullen de Vlaming met gerichte campagnes blijven overtuigen om te BENOveren en de individuele BENOvatiepremies aan te vragen. Ook de woningpas en het vernieuwde EPC+ vanaf 2019, met concrete aanbevelingen over hoe je je huis energiezuiniger maakt en waarbij je woning een label krijgt van A tot F, zullen eigenaars extra stimuleren."

 Meer info?

 Download de brochure ‘BENOveren: wat, waarom en hoe?’, zoek de BENOvatievoorlopers op, of ga na op welke BENOvatiepremies je een beroep kan doen via www.energiesparen.be/ikBENOveer.
 Wat BENOveren betekent in de praktijk, kom je te weten op www.mijnBENOvatie.be. Deze website gidst je in 5 stappen doorheen het ideale BENOvatieparcours: eerst het dak, dan de buitenmuren, het glas, de ramen en de deuren, vervolgens de vloer en ten slotte de zogenaamde ‘technieken’: verwarming en sanitair warm water, ventilatie, elektriciteit en verlichting. Bij elk van die 5 BENOvatiestappen vind je op www.mijnBENOvatie.be bruikbare informatie, concrete oplossingen, een overzicht van alle BENOvatiepremies en financieringsadvies.
 BENOvatie-inspiratie nodig? Vraag het gratis magazine BENO aan via www.BENOmagazine.be. Of laat je inspireren door projecten van BENOveerders op www.BENOvatieprojecten.be (een initiatief van de Vlaamse Confederatie Bouw) of op www.mijnBENOvatie.be > BENOvaties in beeld.
 Zoek je een aannemer/vakman voor je BENOvatie? Die vind je op de website van Bouwunie www.vinduwaannemer.be en op die van de Confederatie Bouw www.buildyourhome.be.
Op zoek naar een architect voor je BENOvatie? Consulteer de website van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad www.architect.be. Een architect die gespecialiseerd is in BENOveren vind je via www.renovatieadvies.be.
Op de website van netbeheerder Eandis (www.eandis.be) of Infrax (www.infrax.be) staat alle informatie om je BENOvatiepremie aan te vragen (dat kan per post en online). Je kan je er tevens inschrijven voor een collectief BENOvatieproject met gratis begeleiding door een BENOvatiecoach.

 

​Iedereen BEN? De Vlaamse bouwer is er bijna!

08/10/2018
 • News
Iedereen BEN - Annick Hulsman, Tommelein
De Vlaamse bouwer wordt steeds energiebewuster, zo blijkt uit de nieuwbouwcijfers die het Vlaams Energieagentschap zopas bekendmaakte tijdens de opening van de bouwbeurs bis. In 2017 voldeed maar liefst 66% van de opgeleverde nieuwe woningen reeds aan de BEN-norm, terwijl Bijna-EnergieNeutraal pas vanaf 2021 wettelijk verplicht zal zijn. Om ook de overige 34%  kandidaat-bouwers over de streep te trekken, is er de website www.iedereenBEN.be. Die legt niet alleen uit hoe nu al BEN-bouwen vlot haalbaar is, maar eveneens hoe je het betaalbaar houdt.

Sinds 2006 bestaat de EPB-regelgeving die de energie-eisen voor nieuwbouwwoningen en vergunde renovaties vastlegt. Hoewel die wettelijke eisen – uitgedrukt in E-peil – stelselmatig verstrengd worden, blijkt het gemiddelde E-peil van opgeleverde woningen beter te zijn dan de E-peileisen van dat jaar.  

Veel van de Vlaamse nieuwbouwwoningen voldoen zelfs nu al aan de BEN-norm (wat staat voor Bijna-EnergieNeutrale nieuwbouw), hoewel die norm pas vanaf 2021 wettelijk verplicht zal zijn.  Voor bouwaanvragen van 2015 haalde 36% een E-peil van 30 of lager (E30 is een van de kernvoorwaarden om van een BEN-woning te kunnen spreken), in 2016 was dat 52% en in 2017 maar liefst 66%.
E-peil eisen
 
6 voorwaarden voor BEN

 In Vlaanderen wordt een nieuwe woning of een nieuw appartement als BEN bestempeld als aan 6 voorwaarden wordt voldaan:
 het E-peil is lager of gelijk aan E30,
 1. het S-peil is lager of gelijk aan S31,
 2. elk van de constructiedelen voldoet aan een specifieke Umax-eis,
 3. de oververhittingsindicator is kleiner dan 6.500 Kh,
 4. de woning beschikt over ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010,
 5. de energie komt grotendeels van een systeem voor hernieuwbare energie dat beantwoordt aan welbepaalde kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden.
 
BEN-bouwen is haalbaar en betaalbaar

De 6 voorwaarden waaraan een BEN-woning moet voldoen, klinken allicht heel theoretisch in de oren. Om op een overzichtelijke manier duidelijk te maken wat BEN-bouwen betekent in de praktijk, en om aan te tonen dat er nu al tal van bouwoplossingen bestaan die BEN-bouwen haalbaar en betaalbaar maken, sloegen diverse marktleiders uit de Vlaamse verbouwsector reeds in 2014 de handen ineen voor de realisatie van de website www.IedereenBEN.be. Met bijna 50.000 Vlaamse bezoekers per jaar - dat zijn meer bezoekers dan er in Vlaanderen bouwaanvragen zijn -  is www.IedereenBEN.be inmiddels uitgegroeid tot de meest bezochte site over BEN-bouwen.

Op www.iedereenBEN.be loodst coach BEN kandidaat-bouwers doorheen de 5 stappen die moeten worden genomen om een woning BEN te maken. Van 'dak en vloer', over 'buitenmuren', 'glas, ramen en deuren' en 'ventilatie' tot 'verwarming en hernieuwbare energie'. Bij elk van die stappen wordt op een overzichtelijke manier informatie gegeven over de wettelijke vereisten, mogelijke oplossingen, verdelers, financieringstips…
Daarnaast vind je op www.IedereenBEN.be een luik met voorbeelden van BEN-realisaties. Via de navigatiebalk bovenaan krijg je ook tips om BEN-bouwen betaalbaar te maken, zoals: bouw compact en eenvoudig, faseer de werken, zoek goedkopere alternatieven voor de inrichting en de afwerking, steek zelf de handen uit de mouwen, en bovenal: kies voor de ruwbouw en de technieken het 'economisch optimum' - de oplossing met de beste kosten-batenverhouding.
Iedereen BEN
 
Schrijf je in voor de BEN-challenge

 Wil ook jij de uitdaging aangaan om al vandaag een nieuwe woning te bouwen die beantwoordt aan de normen van morgen? Dan helpt coach BEN je niet alleen via de website www.IedereenBEN.be op weg met heel wat info en nuttige tips & tricks, maar ook via wekelijkse nieuwsbrieven: de BEN-challenge.

 Inschrijven voor de BEN-challenge kan via www.IedereenBEN.be > rechternavigatiebalk ‘Schrijf je in voor de BEN-challenge’.
 
 
Wordt hij ook BEN?

 

Tommelein geeft het BENOveer-startschot op BIS

11/10/2016
 • News
ISOVER Marketing Manager Annick Hulsman met Minister Tommelein
Gent 08/10/16 – Deze voormiddag lanceerde Bart Tommelein het nieuwe werkwoord ‘BENOveren’ tijdens de officiële opening van het bouw- en immobiliënsalon bis (van 8 tot 16 oktober in Flanders Expo Gent). De Vlaamse minister van Energie gaf hiermee ook het startschot voor de informatiecampagne die de Vlaamse Overheid vandaag lanceert, zowel voor particulieren als voor professionelen in de bouwsector.

BENOveren

 
Gewoon renoveren? Als het van de Vlaamse overheid afhangt, doen Vlamingen daar voortaan niet meer aan mee. Vlaanderen ‘BENOveert’ vanaf nu. Dit nieuwe werkwoord staat voor ‘beter renoveren’. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met voldoende professioneel advies, zodat de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde worden genomen.
 
De term ‘BENOveren’ is communicatieterm die voortvloeide uit het Renovatiepact 2050 waar zowel de Vlaamse Overheid als diverse stakeholders uit de renovatiesector hun schouders onder steken om tegen 2050 de renovatiegraad van ons Vlaams woningpatrimonium op te drijven en om de energieprestaties van onze woningen sterk te verbeteren. De uiteindelijke ambitie van het Renovatiepact is om tegen 2050 elk huis of elk appartement even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag. Het werkwoord ‘BENOveren’ is de communicatieve roepnaam voor deze langetermijndoelstelling.
 

Informatiecampagne

 
“Wie verstandig is, BENOveert. En wie verstandig is, wacht niet langer om aan de BENOvatie van zijn woning te beginnen. Hoe snel­ler je BENOveert, hoe sneller je profiteert van de vele voordelen die een geBENOveerde woning te bieden heeft: een lagere CO2-uitstoot en een lagere energiefactuur, een hoger wooncomfort en een hogere waarde voor je woning …”, zo klinkt het bij monde van het VEA (Vlaams EnergieAgentschap).  
 
Om die boodschap nog meer kracht bij te zetten en om uit te leggen wat BENOveren precies inhoudt, wat de vele voordelen van BENOveren zijn en hoe je nu al kan BENOveren in plaats van ‘gewoon’ te renoveren, bereidde de Vlaamse Overheid de brochure ‘BENOveren: wat, waarom en hoe?’ voor. Die kan je gratis bestellen of downloaden via www.energiesparen.be/ikBENOveer of tijdens de bisbeurs verkrijgen op de stand van het VEA in hal 2 (stand 2100L).
 
Vanaf half oktober zullen op de regionale tv-zenders reportages te zien zijn over 4 voorbeeldprojecten van woningen die nu al worden geBENOveerd.
 
Wie de hele BENOveer-campagne op de voet wil volgen – want na deze eerste communicatiefase volgt nog een veel grootschaligere sensibiliserende campagne – en wil weten hoe vandaag al de BENOvatieprincipes in de praktijk te brengen, kan zich inschrijven op de Facebookpagina www.facebook.com/ikBENOveer.

 
‘ik BENOveer’-voorlopers


Omdat lokale overheden, intermediaire organisaties, kredietinstellingen en zeker ook professionelen in de bouwsector – architecten, aannemers, energiedeskundigen, producenten van bouwmaterialen … – van kapitaal belang zijn om een stevig BENOvatiedraagvlak uit te bouwen, roept VEA hen op om de BENOvatieprincipes vanaf vandaag in de praktijk te brengen en te promoten.
 
Zo stelt VEA het voorloperslabel ‘ik BENOveer’ ter beschikking aan professionelen die de BENOvatie-principes nu al promoten en/of in de praktijk brengen en die zich als BENOvatie-voorloper willen profileren. Ook organisaties en federaties die zelf initiatieven op het getouw te zetten om de doelstellingen van de BENOvatie-campagne mee te helpen realiseren, kunnen het label behalen.  
 
Het is in dat kader dat minister Bart Tommelein op de officiële opening van de bis-beurs de eerste voorloperslabels ‘ik BENOveer’ uitreikte aan Viessmann, Saint-Gobain Glass, Wienerberger, Renson, Recticel Insulation, ISOVER, Eternit, Deceuninck en Eandis. Deze voorlopers hebben namelijk, samen met enkele fabrikanten die niet op bis vertegenwoordigd zijn, de handen in elkaar geslagen om via een grootschalige campagne de kandidaat-verbouwer te overtuigen om niet langer gewoon te renoveren maar om te BENOveren. Samen ontwikkelen ze ook een website die aan verbouwers uitlegt hoe ze hun perfecte BENOvatie-traject kunnen uitstippelen.
 
De bedoeling is dat er na deze eerste uitreiking nog heel wat voorlopers volgen. Professionelen die zich eveneens willen profileren als voorloper en gebruik willen maken van het campagnemateriaal, zullen heel binnenkort een aanvraagformulier kunnen invullen op www.energiesparen.be/ikBENOveer/campagnemateriaal.
 
 

Meer info?

 
Bis-stand VEA (Vlaams EnergieAgentschap): 2100L
www.energiesparen.be/ikBENOveer
www.facebook.com/ikBENOveer