Goeie vraag: hoe dik moet je nu eigenlijk isoleren?