De duurzaamheid van ISOVER glaswol wordt aangetoond aan de hand van onafhankelijk opgestelde LCA’s (levenscyclusanalysen). Glaswol wordt gemaakt van zand, een natuurlijke grondstof die bijna onbeperkt in de natuur te vinden is. Het winnen van deze grondstof gebeurt op verantwoorde wijze: de natuurlijke grondstof wordt gewonnen in kleine bovengrondse mijnen, waar achteraf groenvoorzieningen worden aangebracht. Daarbij komt nog dat bij de productie van ISOVER glaswol 75% gerecycleerd glas wordt gebruikt. Moderne productieprocessen verzekeren dat ook de volgende stappen milieutechnisch verantwoord verlopen. Het resultaat: een zeer gunstige ratio tussen gebruikte energie voor productie en de bespaarde energie met het isolatieproduct.
Back to FAQ list