Isover website header insulation

FAQ

17 artikels

Mijn isolatie is nat geworden, wat nu?

Een lek in het dak, je isolatie die onbeschermd in de regen heeft gelegen, … Hoe het ook komt dat je isolatie nat geworden is: fijn is het niet. Maar het is meestal ook geen ramp! Lees hier hoe je vochtige isolatie voorkomt.

Lees meer

Wat is het onderscheid tussen luchtgeluid en contactgeluid?

Met het oog op een aangepaste isolatie is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen luchtgeluid en contactgeluid.

Lees meer

Wat betekenen de begrippen λD, RD en U?

Hoe lager de U-waarde, hoe hoger het isolatievermogen van een wand.

Lees meer

Is naast isolatie ook ventilatie noodzakelijk?

Ventileren is absoluut noodzakelijk en naast de thermische wetgeving bestaat er ook al een ventilatienorm die van kracht is ! Isoleren en ventileren gaan dus hand in hand. Het heeft geen zin om alles potdicht af te sluiten, om de warmte binnen te houden (omdat men heeft geïnvesteerd in een isolatie en men dus wil dat deze “rendeert”!).

Lees meer

Moet ik akoestische isolatie apart aanbrengen, afgezien van thermische isolatie?

Dankzij de open vezelstructuur kan hinderlijk geluid gedempt worden in de wol en bovendien zorgt de stilstaande lucht tussen de vezeltjes voor de thermische isolatie. Wie zijn isolatie op een oordeelkundige manier kiest, kan beide combineren. Met ISOVER glaswol sla je twee vliegen in 1 klap.

Lees meer

Moet ik een ventilatieruimte tussen de isolatie en het onderdak voorzien?

Ventilatie en isolatie zijn 2 afzonderlijke zaken. Ventilatie moet plaatsvinden via ventilatieopeningen zoals dakramen en niet doorheen de dakconstructie. Een volledige vulling met isolatie tot tegen het onderdak is een vereiste, evenals het volledig luchtdicht maken van het dak. Hierdoor is er geen luchtcirculatie meer mogelijk en werkt de isolatie optimaal.

Lees meer

Lost isoleren een vochtprobleem op?

Isoleren lost geen vochtprobleem op. Slecht geplaatste isolatie kan zelfs een vochtprobleem verergeren. Het is daarom absoluut noodzakelijk om eerst de oorzaak van het vochtprobleem krachtig aan te pakken en pas dan te isoleren.

Lees meer

Kan ik overisoleren in het dak?

Laat je niet misleiden door dergelijke foute geruchten en beweringen. Het is immers daar waar je niet of onvoldoende isoleert dat er zich condensatieproblemen kunnen voordoen. Wegens de grote oppervlakte van een dak treedt hier meer warmteverlies op dan bij muren. Dit wordt nog versterkt door het feit dat warme lucht stijgt en zich zo een weg baant naar het dak.

Lees meer

Zijn geluidsisolatie en geluidsabsorptie hetzelfde?

De twee begrippen worden wel eens door elkaar gehaald, hoewel er iets totaal anders mee bedoeld wordt. Geluidsisolatie betekent het tegenhouden van geluid tussen twee ruimten onderling. Hiertoe dienen de scheidende constructies optimaal akoestisch geïsoleerd te worden. Geluidabsorptie daarentegen heeft maar met één binnenruimte te maken en wordt bepaald door de hoeveelheid geluid die binnen die bepaalde ruimte door wanden, vloeren, gordijnen... wordt geabsorbeerd.

Lees meer